Rijst gemorst? (Over)leven met bijgeloof – Riny Boeijen en Louise Peeters
United IdeaZ Publisher, generic Den Haag
Omslagontwerp: Coen Verharen, Sven Schriever
Fotografie en illustraties: Louise Peeters
ISBN 90 758888 05 8
NUGI 625

Bijgeloof heeft in de volksmond vooral een ouderwetse, soms halfzachte klank. Verbazingwekkend, omdat iedereen zich in het dagelijkse leven bezondigt aan bijgelovigheid. ‘Afkloppen’ is een vaak gebruikte bezwering. Men roept ‘gezondheid’ als iemand niest en als we een lot kopen, bepalen we graag zelf het eindcijfer. Dit verschijnsel geldt ook voor de Indische cultuur. Het bonte palet van culturen kleuren de herkomst van de Indo en daarmee het bijgeloof in zijn dagelijkse gewoonten en gebruiken. In Rijst gemorst? zijn de bijgelovigheden in de Indische cultuur in kaart gebracht en is een poging gedaan de herkomst van deze gebruiken te achterhalen.

Copyright © 2018. All rights reserved. | Privacybeleid